Ratownicy Ele Taxi gotowi nieść pomoc

Ratownicy Ele Taxi gotowi nieść pomoc

Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie planowania i organizacji ćwiczeń, w których udział mogliby wziąć przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w strukturze Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Warszawska korporacja zaproponowała pomoc i wsparcie swoich wyszkolonych ratowników medycznych.