Opłaty

Korporacje taksówkarskie i przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej świadczą usługi transportowe w oparciu stawki ustalone przez rady miejskie.

Przykład*:

Opłata początkowa w Warszawie wynosi: 8 zł

Stawka za kilometr nie może być większa niż 3 zł

*Dotyczy usług transportowych świadczonych na terenie m.st. Warszawy w godz. od 6.00 do 22.00 / Taryfa 1